2013-2017

Thực tập chuyên ngành Quản lý giáo dục

 1. Tên học phần: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 2. Số tín chỉ: 5 tín chỉ (3 tuần chuẩn bị; 3 tuần thực tập tại cơ sở; 3 tuần hoàn thành báo cáo thực tập) tương đương 150 tiết.
 3. Trình độ : cử nhân, sinh viên năm cuối hoặc tích lũy đủ tổng số từ 110 tín chỉ trong CTĐT.
 4. Điều kiện tiên quyết: sinh viên đã hoàn thành những môn học bắt buộc của chuyên ngành QLGD như Quản lý và lãnh đạo giáo dục, quản lý nhân sự trong giáo dục, quản lý trường học…

Tin học ứng dụng (SPSS)

Điều kiện tiên quyết:

 • Môn học tiên quyết: Sinh viên có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, xác suất thống kê trong giáo dục, tin học cơ bản.Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: tính toán, làm việc nhóm.  

Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

 • Môn học gồm 5 chương giới thiệu cho sinh viên những kiến thức tổng quát về SPSS, hình thành kỹ năng khai báo biến, nhập liệu, xử lý dữ liệu theo yêu cầu nghiên cứu (mô tả dữ liệu, kiểm định mối liên hệ giữa các biến).

Xã hội học giáo dục

Điều kiện tiên quyết:

 • Môn học tiên quyết: Xã hội học đại cương
 • Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: tiếng Anh căn bản

Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Thống kê ứng dụng trong giáo dục

1. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2

2. Phân bố thời gian: 60 tiết (1 TC = 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành)

- Lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết

3. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết: Có kiến thức căn bản về toán học phổ thông và phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: tính toán, làm việc nhóm.

4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý giáo dục

 1. Trình độ: SV năm 4
 2. Phân bố thời gian: 10 TC thực hành (300 tiết)
 3. Điều kiện tiên quyết: SV phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 • Môn học tiên quyết: Hoàn thành tất cả các môn chuyên ngành bắt buộc, tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ
 • Học lực Khá trở lên (dựa vào điểm trung bình tích lũy)
 • Kỹ năng: Tìm tài liệu, phân tích, tổng hợp; Kỹ năng nghiên cứu khoa học (ưu tiên các sinh viên có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học).

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Điều kiện tiên quyết:

 • Môn học tiên quyết: Sinh viên đã học các môn: Lý luận dạy học, Giáo dục học đại cương, Tâm lý học phát triển, Phương pháp giảng dạy.
 • Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: Tin học và kỹ năng sử dụng máy vi tính.     

Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Tư vấn tâm lý 2

Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Tư vấn học đường

1. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 3, 4

2. Phân bố thời gian

- Lý thuyết: 25 tiết 

- Thực hành: 15 tiết

- Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 5 tiết

3. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết: Tâm lý học phát triển

- Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: Kiến thức tâm lý và Kỹ năng tham vấn cơ bản

4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Tâm lý học lệch chuẩn

1. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3-4

2. Phân bố thời gian: 45 tiết (1 TC = 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành)

- Lý thuyết: 35 tiết 

- Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 10 tiết

3. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học nhân cách

4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Pages

Liên kết

Mạng xã hội

Fanpage Đoàn Hội Khoa Giáo dục

Khách ghé thăm

 • Tổng cộng:: 10598654

Liên hệ

Khoa Giáo dục

Phòng A.314, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3829 3828 - số nội bộ 132

Email: giaoduc@hcmussh.edu.vn

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.