Thống kê ứng dụng trong giáo dục

Số tín chỉ: 
3 TC
Mã môn học: 
GDH037
Giảng viên phụ trách: 
Thông tin về môn học: 

1. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2

2. Phân bố thời gian: 60 tiết (1 TC = 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành)

- Lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết

3. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết: Có kiến thức căn bản về toán học phổ thông và phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: tính toán, làm việc nhóm.

4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Môn học bao gồm những nội dung về khái niệm căn bản trong nghiên cứu và thống kê; thu thập dữ liệu thống kê; tóm tắt và trình bày dữ liệu; các số thống kê thông dụng; các hệ số tương quan; hồi qui tuyến tính; kiểm định về tham số tổng thể; phân tích phương sai một yếu tố và kiểm định chi bình phương.

5. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học:

- Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cơ bản trong sử dụng thống kê phục vụ cho nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục

- Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:

  • Nắm vững thuật ngữ thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục.
  • Rèn luyện kĩ năng tính toán thống kê.
  • Biết giải thích các kết quả thống kê một cách đúng đắn.
  • Nắm vững Logic của thống kê.

6. Tài liệu phục vụ môn học:

- Tài liệu/giáo trình chính

  1. Dương Thiệu Tống, Ed.D, Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Khoa học Xã hội, 2005.
  2. Nguyễn Thị Hảo, Bài giảng Thống ứng dụng trong giáo dục, lưu hành nội bộ
  3. Dennis E. Hinkle, William Wiersma, and Stephen G. Jurs, Applied Statistics for the Social Sciences, Houghton Mifflin Co., 1988 (2nd edition).

- Tài liệu tham khảo/bổ sung

1. Đào Hữu Hồ. Xác suất thống kê. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995.

2. Hà Văn Sơn (chủ  biên). Giáo trình lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế. NXB Thống kê, 2004

3. Hoàng Ngọc Nhậm; Lý thuyết xác suất thống kê; Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, 2007

Liên kết

Mạng xã hội

Fanpage Đoàn Hội Khoa Giáo dục

Khách ghé thăm

  • Tổng cộng:: 9833596

Liên hệ

Khoa Giáo dục

Phòng A.314, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3829 3828 - số nội bộ 132

Email: giaoduc@hcmussh.edu.vn

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.