1257
1245
1150
900
899
898
897
896

CAO HỌC

ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Mã số: 60 14 01 14

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu đào tạo (M)

Chuẩn đầu ra (C)

M1. Trang bị kiến thức nâng cao về:

1. Khoa học giáo dục.

2. Lý luận và thực tiễn lãnh đạo, quản lý giáo dục nói chung và quản lý trường học nói riêng.

3. Nghiên cứu khoa học giáo dục.

C1.

1. Nắm vững, trình bày sâu về khoa học giáo dục;

2. Liên hệ, minh họa, giải thích, các vấn đề khoa học giáo dục trong thực tiễn;

3. Phát hiện vấn đề nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, lý giải kết quả.

M2. Phát triển kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp:

1. Kỹ năng tư duy, lập luận trên cơ sở khoa học và giải quyết vấn đề;

 

2. Thử nghiệm và khám phá kiến thức;

 

3. Kỹ năng và thái độ cá nhân

 

 

4. Kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

C2. Năng lực nhận thức, tư duy, kỹ năng thực hành:

1. Có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá giải quyết các vấn đề thực tiễn;

2. Tìm tòi, thử nghiệm và đánh giá các vấn đề, giải pháp mới trong giáo dục, quản lý nhà trường.

3. Trách nhiệm, tận tâm với công việc

Tôn trọng, cảm thông, quan tâm và đón nhận và có trách nhiệm đối với người khác;

4. Có đạo đức nghề nghiệp

Cầu tiến, ham học hỏi

M3. Phát triển kỹ năng và tố chất xã hội:

1. Làm việc nhóm

2. Giao tiếp

3. Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

C3.

1. Hỗ trợ và hợp tác trong công việc.

2. Lắng nghe, phản hồi, thấu hiểu.

3. Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng ngoại ngữ đủ để giao tiếp, trao đổi trong công việc.

 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

- Từ 1.5 năm đến 02 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học;

- Chương trình đào  tạo  chuyên  ngành  Quản lý  giáo dục  có  hai loại (Điều 13, “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ” được ban  hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh):

+ Chương trình giảng dạy môn học (phương thức I và phương thức II)

+ Chương trình nghiên cứu

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

3.1. Phần kiến thức chung

- Triết học: 05 tín chỉ

- Ngoại ngữ (một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung): 06 tín chỉ;

- Tin học: 04 tín chỉ.

3.2. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

- Số tín chỉ cơ sở và chuyên ngành yêu cầu tích luỹ đối với chương trình giảng dạy môn học (phương thức I và II) và chương trình nghiên cứu là từ 40 tín chỉ trở lên;

- Số tín chỉ bắt buộc chiếm tối đa 30% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Môn học Phương pháp NCKH trong giáo dục

là môn học bắt buộc đối với chương trình giảng dạy môn học (phương thức I & II) và chương trình nghiên cứu với thời lượng 03 tín chỉ;

- Danh mục học phần lựa chọn có tổng số tín chỉ ít nhất bằng 150% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức lựa chọn.

3.3. Luận văn thạc sĩ

- Chương trình giảng dạy môn học (phương thức I) không yêu cầu thực hiện luận văn;

- Chương trình giảng dạy môn học (phương thức II) yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ có thời lượng 12 tín chỉ;

- Chương trình nghiên cứu yêu cầu luận văn thạc sĩ có thời lượng 30 tín chỉ và 01 bài báo khoa học về kết quả luận văn thạc sĩ do học viên cao học là tác giả chính.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

4.1. Đối tượng không phải bổ túc kiến thức

Cử nhân khoa học chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý giáo dục, Giáo dụchọc, Tâm lý học, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục đặc biệt.

4.2. Đối tượng phải bổ túc kiến thức

Những người có bằng Cử nhân khoa học các ngành khác.

Danh mục các môn học chuyển đổi

TT

Tên học phần

Số tiết

Ghi chú

01

Giáo dục học

60

 

02

Tâm lý học

60

 

03

Khoa học quản lý

30

 

4.3. Đối tượng học theo các chương trình

Chương trình giảng dạy môn học (phương thức I & II):Cử  nhân  đúng  chuyên  ngành  và  cử  nhân ngành gần

Chương trình nghiên cứu: Cử nhân đúng  chuyên ngành,  có  trên 3 năm kinh nghiệm nghiên  cứu,  có  1  bài  báo đăng tạp chí chuyên ngành, đã hoặc đang tham gia đề tài cấp Bộ

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực  hiện  theo “Quy  chế đào  tạo  trình độ thạc  sĩ”  được  ban  hành  kèm  theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01 năm 2009  của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên kết

Mạng xã hội

Fanpage Đoàn Hội Khoa Giáo dục

Khách ghé thăm

  • Tổng cộng:: 1994991

Liên hệ

Khoa Giáo dục

Phòng B.005, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3829 3828 - số nội bộ 132

Email: giaoduc@hcmussh.edu.vn

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.