2014-2018

Tham quan thực tế (QLGD)

1. Thông tin chung về môn học:

- Tên môn học: Tham quan thực tế (Tham quan hoạt động thực tế giáo dục)

- Mã môn học:

- Môn học thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành (bắt buộc)

2. Số tín chỉ: 02 tín chỉ thực hành (60 tiết)

3. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2

4. Phân bố thời gian: 60 tiết (1 TC = 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành)

- Chuẩn bị kế hoạch và xây dựng nội dung tham quan thực tế;

- Tiến hành tham quan thực tế tại các cơ sở;

Thực tập chuyên ngành Quản lý giáo dục

 1. Tên học phần: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 2. Số tín chỉ: 5 tín chỉ (3 tuần chuẩn bị; 3 tuần thực tập tại cơ sở; 3 tuần hoàn thành báo cáo thực tập) tương đương 150 tiết.
 3. Trình độ : cử nhân, sinh viên năm cuối hoặc tích lũy đủ tổng số từ 110 tín chỉ trong CTĐT.
 4. Điều kiện tiên quyết: sinh viên đã hoàn thành những môn học bắt buộc của chuyên ngành QLGD như Quản lý và lãnh đạo giáo dục, quản lý nhân sự trong giáo dục, quản lý trường học…

Kiến tập nghề nghiệp chuyên ngành Tâm lý giáo dục

 1. Trình độ: SV năm 3 (cuối kỳ 5 hoặc đầu kỳ 6)
 2. Phân bố thời gian: 90 tiết
 • Đi kiến tập tại cơ sở: 75 tiết (50 phút/tiết)
 • Viết bài thu hoạch: 15 tiết

       3. Điều kiện tiên quyết:

Thống kê ứng dụng trong giáo dục

1. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2

2. Phân bố thời gian: 60 tiết (1 TC = 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành)

- Lý thuyết: 30 tiết 

- Thực hành: 30 tiết

3. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết: Có kiến thức căn bản về toán học phổ thông và phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: tính toán, làm việc nhóm.

4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Tâm lý học nhận thức

1. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 3

2. Phân bố thời gian: 45 tiết

3. Điều kiện tiên quyết:

 • Môn học tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Giải phẫu sinh lý thần kinh cấp cao.
 • Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: sinh viên có kiến thức nền tảng của tâm lý học từ các môn học ở năm 1,2 và kỹ năng: tự học, tự nghiên cứu, đánh giá và phân tích các vấn đề trong tâm lý học.

4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Tâm lý học nhân cách

1. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 3.

2. Phân bố thời gian: 45 tiết (1 TC = 15 tiết lí thuyết hoặc 30 tiết thực hành)

- Lí thuyết: 15 tiết.

- Thực hành: 10 tiết.

- Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 15 tiết.

- Các hoạt động khác: (bài tậpdiễn kịchxem phim, …): 05 tiết.

- Tự học: 45 tiết.

3. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết: sinh viên đã học môn Tâm lí học đại cương, Lịch sử Tâm lí học.

- Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng:

Pages

Liên kết

Mạng xã hội

Fanpage Đoàn Hội Khoa Giáo dục

Khách ghé thăm

 • Tổng cộng:: 10598571

Liên hệ

Khoa Giáo dục

Phòng A.314, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3829 3828 - số nội bộ 132

Email: giaoduc@hcmussh.edu.vn

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.